English

احسان اشراقی

تاریخ نگار، مورخ، مصحح متون تاریخی، صفویه‌شناس، مترجم، شیخ‌المورخین, ایران‌شناس

زادروز: 15 شهریور 1307

زادگاه: قزوین

وفات:  24 دی 1398

محل دفن: تهران

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 18 بهمن 1395ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد