English

حسن احمدی گیوی

ادیب و نویسنده

زادروز: 1 بهمن 1306

زادگاه: اردبیل

وفات: 26 اردیبهشت 1391

محل دفن: تهران

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در13 مرداد 1393 ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد