English

سیدمحمد حسینی بهشتی

عالم دینی و فعال سیاسی

زادروز: 3 ابان 1307

زادگاه: اصفهان

وفات: 7 تیر 1360

محل دفن:  تهران

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 20 ابان 1394ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد