English

صدرالدین عینی

نویسنده، شاعر، ادیب زبان فارسی تاجیکی

زادروز: 26 فروردین 1257

زادگاه: بخارا

وفات:  24 تیر 1333

محل دفن:  دوشنبه، تاجیکستان

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 28 دی 1395ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد