English

عباس اقبال آشتیانی

مورخ، ادیب، نویسنده و مترجم

زادروز: 1276

زادگاه: آشتیان

وفات: 21 آبان 1334

محل دفن: تهران، حرم حضرت عبدالعظیم

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 5 اردیبهشت 1384 ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد